Gammel Kalvehave Havn er en hyggelig lille jollehavn med udsigt til Dronning Alexandrines Bro - i daglig tale Mønbroen.

 

 

 

Vedtægter   Reglement   Bestyrelsen   Referater   Billeder2012

 

 

 

 

 

Havnen har igennem årene været havn for fiskerne, der har landet ål og andre spisefisk, men de senere år, efter at fiskeriet har aftaget er det gået nedad med antallet af fiskere. Der er i dag kun 2 tilbage. Til gengæld er der mange fritidsfiskere hjemmehørende i havnen ligesom der er et antal mindre fritidsbåde.

 

Havnen, der ejes af Vordingborg Kommune, administreres af Gammel Kalvehave Bådelaug, består af 2 mindre bassiner, der anvendes som fiskerihavn og bådehavn. Der er 2 slæbesteder og en flydebro specielt beregnet til badning samt søsætning og landing af kajakker og skydepramme.

 

Dybden i indsejlingen er ca 1 meter og i bassinerne er der mellem 0,5 og 1 meter. Besejllingen  er afmærket om sommeren.

 

De største skibe der kan besejle havnen er med en længde på 6 meter og en dybgang på 1 meter.

 

Bådelauget hus ligger på havnen. I dette forefindes opholdsstue og WC. På havnen er der bænke, grillplads og røgeoven. Ligeledes er der adgang til EL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Bådelauget:

 

 

________________________

 

Generalforsamling den 6.april 2013 kl 9.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge lovene.

Endelig dagsorden opslås på opslagstavlen i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen.

_________________________

 

Pligtarbejdesdag lørdag den den 20. april kl. 9.00. Vi slutter dagen af med en let frokost kl 13.

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset eller på mail til formanden

 

_________________________

 

Husk at alle både skal være i vandet senest den 1. maj

 

________________________

 

Formanden Jesper Bisgaard kan kontaktes på telefon 30133283 eller e-mail.

glkalvehavehavn@mail.dk

 

 

 

Velkommen til Gammel Kalvehave Havn og Bådelaug